SJD logo

udvalget for markvildt og natur

SJDs Udvalg for markvildt  og natur (UMN) er bestyrelsens ekspertudvalg i forvaltning af markvildtet.

Udvalgets opgaver

Udvalgets opgaver består blandt andet i at:

  • Formidle input og ideer til andre organisationer og institutioner, som beskæftiger sig med faunaen i det åbne land.
  • Komme med praktiske anvisninger på faunaforbedrende tiltag, der kan indgå i forvaltningsplaner for det åbne lands flora og fauna.
  • Finde egnede personer, som kan bistå med praktiske tiltag eller bistå med observationer til belysning af vilkårene for det åbne lands fauna og flora samt medvirke til at kortlægge
    eventuelle aktiviteters indvirkning på det åbne lands fauna og flora.

Læs mere under Kommisorium for Udvalget for markvildt og natur…

Udvalget for markvildt og natur

Emil Busk Andersen (Formand)

Frederik Staun Aakjær

Peter Due

Laust Nørskov

Jens Toft

Flemming Nielsen

Ud over disse har udvalget tilknyttet en række personer over hele landet, som er behjælpelige med aktiviteter og ved arrangementer mm.

Info fra Udvalget for markvildt og natur

Agerhønsetælling 2023

Her kan du se rapport for den opgjorte agerhønsetælling i 2023. Klik her for rapport (pdf) Læs mere om agerhønsetælling under indlægget Inspirations- og tælleprojekt

Læs mere »

Agerhønsetælling 2022

Her kan du se rapport for den seneste opgjorte agerhønsetælling. Klik her for rapport (pdf) Læs mere om agerhønsetælling under indlægget Inspirations- og tælleprojekt

Læs mere »

Markvildtsprisen

SJD’s markvildstpris har til formål er at stimulere interessen for at gøre en målrettet indsats til forbedring af markvildtets levesteder.

Læs mere »

Nyheder fra UMN