SJD logo

Ræveslæb

Her kan du blive klogere på hvad din hund skal kunne for at deltage ræveslæbsprøve. Der er tale om en efterskudsprøver, hvor hundens evne til at finde og behandle vildtet efter skud afprøves. 

Formål

Ræveslæbsprøven har til formål at højne jagthundenes standard i den del af dressuren, der omfatter apportering af tungt vildt over stor afstand.

Adgangskrav til prøven

I prøven kan stambogsførte jagthunde af alle jagthunderacer deltage, se dog FMR § 8 stk. 1.

Prøven er identisk med fuldbrugsprøvens disciplin for ræveslæb, jf. Regler for Afholdelse af Fuldbrugsprøver i Danmark, II, A, 1 herunder den tilknyttede Vejledning. Mere info om Fuldbrugsprøve her (kommer snart).

Prøven indeholder følgende discipliner

Prøven afvikles i skov eller skovlignende område, således at hunden skal arbejde selvstændigt uden støtte fra sin fører. Der anvendes frosne, med veloptøede ræve på 5 – 7 kg. Slæbet har en længde på 300 meter med knæk ved ca. 100 meter og 200 meter Føreren må følge sin hund evt. i line ca. 10 meter fra startstedet. Hunden skal herefter selvstændigt udrede slæbet og bringe ræven hjem.

Se yderligere i FMR (Fælles Markprøve Regler) kapitel 14.

Ræveslæb