SJD logo

SJD’s Agerhønefond

Formål
Formålet med fonden er at støtte initiativer, der gavner agerhønen. Det vil i første omgang sige:

  • Tilvejebringe midler til markvildtprisen
  • Støtte etablering af agerhøneterræner

Indsamling
Midlerne til fonden skal tilvejebringes ved:

  • Indsamling på Den årlige fællesudstilling og DM
  • Donationer fra firmaer og enkelt personer.
  • Tilskud fra medlemmerne
  • Andet.

Drift
Der oprettes en særskilt konto, hvor pengene indsættes.
SJDs medlemmer holdes løbende orienteret om donationer og det indsamlede beløb på såvel SJDs hjemmeside som i Jagthunden.
Det indsamlede beløb går ubeskåret til støtte for agerhønen.
De daglige driftsudgifter til fonden dækkes af Udvalget for Markvildt og natur.
SJDs kasserer og revisorer fører tilsyn med fondens økonomiske aktiviteter.
Ved evt. nedlæggelse/ophør af fondens aktiviteter tilfalder et evt. indestående aktiviteter el. lign., der harmonerer med fondens formål. SJDs bestyrelse træffer beslutningen herom.

Hvem kan søge til hvad?
Medlemmer, specialklubber, lokale hundeklubber mv. kan ansøge fonden om tilskud til aktiviteter, der har til formål at forbedre forholdene for agerhønen i det pågældende område.
Ansøgningen sendes til SJDs Udvalg for markvildt og natur med en beskrivelse af projektet samt den forventede økonomi.

Tildeling
SJD’s repræsentantskab tager på sit årlige møde i maj stilling til indkomne ansøgninger og uddeler penge fra fonden efter indstilling fra Udvalget for markvildt og natur.

Del indlægget

Seneste indlæg

Agerhønsetælling 2023

Her kan du se rapport for den opgjorte agerhønsetælling i 2023. Klik her for rapport (pdf) Læs mere om agerhønsetælling under indlægget Inspirations- og tælleprojekt

Læs indlægget