SJD logo

Markvildtsprisen

SJD’s markvildstpris har til formål er at stimulere interessen for at gøre en målrettet indsats til forbedring af markvildtets levesteder.

Prisen kan tildeles enkeltpersoner, eller en grupper personer, som har ydet en særlig indsats for markvildtet i agerlandet.

Prisen uddeles i samarbejde med udvalgte sponsorer. P.t. Landbrug & Fødevarer og DLF.
Det er en forudsætning, at prismodtageren har ydet et stykke praktisk arbejde, der forbedrer forholdene for såvel jagtbare som ikke jagtbare arter i det åbne land.

Prisen er på 10.000 kr. og tildeles hvert år i juni måned. Første gang i 2013.
Enhver kan indstille kandidater til Markvildtprisen. Indstillinger til prisen skal fremsendes til Udvalget for markvildt og natur inden d. 01.03 det pågældende år.

Indstillingen skal indeholde:

  • Beskrivelse af projektet
  • Herunder den praktiske indsats.
  • Hvorfor forslagsstilleren mener, at projektet er til prisen

Det er SJDs repræsentantskab, der tager den endelige beslutning om årets prismodtager på sit møde i maj efter indstilling fra Udvalget for markvildt og natur.

Sådan behandles indstillingerne:

SJDs Udvalg for markvildt og natur vurderer de indstillede personer/grupper. Det er ønskeligt, hvis der foretages tre indstillinger i prioriteret rækkefølge.

De indstillede og vinderen offentliggøres i Jagthunden.
Indstilling til prisen skal fremsendes til SJDs bestyrelse med skriftlig motivation senest med udgangen af marts måned.

Prisen uddeles på vinderens revir/adresse.

PR:
Da prisens formål er at skabe interesse for forbedring af markvildtets levevilkår vil der sammen med sponsorerne blive iværksat en så massiv mediedækning som muligt i forbindelse med prisuddelingen.

Tidligere vindere af markvildtsprisen:

2013: Poul Richard Jacobsen, Frørup
2014: Ærø Markvildtlav
2015: Knud Overgaard, Vildbjerg
2016: Bjarne Hansen, Sigerslevgaard, Frederikssund
2017: Carl Christian Pedersen, Vester Nejsig, Gandrup
2018: Tonny Lønne, Ballum
2019: Øster Hjerm-projektet
2020: Hjortlund Landbrug & Maskinstation
2021: Ikke uddelt grundet COVID-19
2022: Julianelyst, Østbirk, Horsens
2023: Ikke uddelt grundet mangel på indstilling

Del indlægget

Seneste indlæg