SJD logo

Dommerudvalget

Dommerudvalget (DUV) er blandt andet ansvarlig for og tilrettelægger uddannelsen af dommeraspiranter og indstiller til bestyrelsen, at egnede aspiranter autoriseres af DKK.

Udvalgets opgaver

Udvalgets opgaver består blandt andet i at:

  • Afholde dommermøder/seminarer efter behov.
  • Kontrollere at SJDs prøveregler efterleves af de autoriserede dommere og har påtaleret over for disse.
  • Kan foreslå ændringer i SJDs prøveregler, ligesom DUV skal høres, hvis ændringer foreslås af andre.
  • Udvalget er ikke en klageinstans, men kan efter anmodning fra SJDs bestyrelse fremkomme med udtalelser i konkrete klagesager.

Læs mere under Kommisorium for Dommerudvalget…

Dommerudvalg

Bjarne Axelsen

Kontinentale racer

Kim Nielsen

Kontinentale racer

Robert Paulsen

Engelske Racer

Hans Peter Clausen

Engelske Racer

Claus Nielsen

Suppleant, Engelske racer

Jens Jørgen Nielsen

suppleant, Kontinentale racer

Indlæg fra Dommerudvalget