SJD logo

Skovfugleprøve

Hvad er en skovfugleprøve?

Skovfugleprøven

Skovfugleprøven er en prøve der er for at fremme interessen for skovjagt med stående hønsehunde og at vurdere de deltagende hundes jagtlige egenskaber i skov.

Adgangskrav til prøven

I prøven kan stambogsførte stående jagthunde deltage, se dog FMR § 8 stk. 1. Derudover skal hunden mindst have opnået 2. præmie i åben klasse eller brugsklasse på anerkendt markprøve.

Der kan stilles i følgende klasser:

Åbenklasse: Uden fældning af fugl.

Brugsklasse: Med fældning af fugl er for ved de kontinentale racer: de der har bestået Slæb- og Apporteringsprøven (VSA)/SJD’s Udvidede Apporteringsprøve (SUA). Og ved de engelske racer: de der har bestået SJD’s Apporteringsprøve eller SUA.

Prøven indeholder følgende

Prøven er i grove træk ligesom en markprøve bare i en skov dog afprøves de enkeltvis. Hundene må bære klokke og farvet markeringsbånd/dækken og evt. GPS der er sat på dækkenet.

Dommeren lægger særlig vægt på letførlighed, jagtforstandigt søg i god kontakt med føreren, hundens evne til at finde og tage stand for vildt, fast stand, villig og sikker avancering med rejsning af fugl til jagtbar skydning. Hunden skal være under jagtmæssig kontrol i hele prøveperioden og vise ro i opflugt og skud. I brugsklasse skal der vises apportering. Ved forbiskud skal der apporteres en udkastet fugl af samme art som den, hunden har haft stand for, umiddelbart efter situationen.

Der kan gives 1., 2. og 3. præmie.

Se yderligere i regler for skovfugleprøve.

Regler for skovfugleprøver er underlagt Fælles Markprøve Regler (FMR), som gælder, når ikke andet er nævnt.

Skovfugleprøve
Skovfugleprøve