SJD logo

Regler for skovfugleprøve

Regler for skovfugleprøver er underlagt Fælles Markprøve Regler (FMR), som gælder, når ikke andet er nævnt.

Kapitel 1. Skovfugleprøvens formål

a) Formålet er at fremme interessen for skovjagt med stående hønsehunde og at vurdere de deltagende hundes jagtlige egenskaber i skov.
b) Ved jagtlige egenskaber forstås vildtfinderevne, letførlighed med god kontakt til fører og udnyttelse af vind og terræn.

Kapitel 2. Administrative bestemmelser

a) Regler for skovfugleprøver er ens for alle stående hønsehunde.
b) Prøven arrangeres som en 1-dages prøve om foråret eller om efteråret.
c) Der skal være en terrænleder og kortmateriale til rådighed for dommerne.
d) Tilskuere må følge med i terrænet med dommers og hundeførers accept.
e) Dommeren/dommerne må bedømme op til 10 hunde i løbet af dagen.

Kapitel 3. Adgangsbetingelser

For at kunne starte på en skovfugleprøve, skal hunden have opnået mindst 2. præmie i åben klasse eller brugsklasse på anerkendt markprøve.

Kapitel 4. Præmiering

a) For enhver præmiering er det en forudsætning, at hunden mindst én gang i løbet af prøven selvstændigt har taget stand for fugl og bragt fuglen for bøssen, og at der i denne situation er skudt over hunden, efter at fuglen er lettet. Der skydes kun over snepper og fasaner.
Der anvendes kvalitetsbedømmelse, og der kan tildeles “1. præmie”, “2. præmie”, “3. præmie”, “ikke for fugl” (IFF) og “ingen præmie”.
En hund kan kun tildeles 1. præmie, hvis den har ydet en i princippet fejlfri præstation samt:

  • været afprøvet i mindst to slip med en samlet prøvetid på minimum 20 minutter.
  • vist rejsning af fugl.
    En hund, der kun har liggende stand, kan ikke tildeles 1. præmie.
    b) Dommeren/dommerne kan udpege prøvens bedste hund med 1. præmie. Denne tildeles ærespræmie som kvalitetstillæg til 1. præmien.

Kapitel 5. Klasseinddeling

a) Skovfugleprøven afvikles med Åben klasse (ÅK) uden fældning af fugl og Brugsklasse (BK) med fældning af fugl.
b) For at kunne starte i BK skal hunden have bestået én af følgende prøver: Kontinentale racer: Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve eller Slæb- og apporteringsprøven. Engelske racer: DJU’s apporteringsprøve eller Jægerforbundets udvidede aporteringsprøve.

Kapitel 6. Championater

Skovfuglechampionat tildeles hunde, der opfylder følgende krav:
a) To gange 1. præmie på Skovfugleprøve, hvoraf den ene skal være med fældning af fugl.
b) Mindst én præmieringsværdig situation med skovsneppe
c) Opfylder kravene til titlen “Jagtchampionat” eller “Brugschampionat” i henhold til FMR kapitel 6 § 13, stk. 1 og 2.

Kapitel 7. Prøvelederen – opgaver og kompetencer

Der henvises til FMR.

Kapitel 8. Dommeren – opgaver og kompetencer

a) Et Hold dømmes af én eller to dommere.
b) Ved fuglesituationer under uoverskuelige forhold kan dommeren anvende en udnævnt uvildig observatør.
Der henvises i øvrigt til FMR.

Kapitel 9. Praktiske bestemmelser i marken

a) Hundene skal afprøves enkeltvis
b) Under afprøvningen må hundene bære klokke og farvet markeringsbånd/dækken . GPS, der i givet fald skal være sat på et dækken, kan anvendes til dommernes brug, hvis hundefører og dommere ønsker dette. Hvis der anvendes GPS, skal hunden også bære klokke.
c) På prøver, hvor der ikke fældes fugl, skyder dommeren over hunden. På prøver, hvor der fældes fugl, anvendes en skytte/skytter.
d) I brugsklasse skal der vises apportering. Ved forbiskud skal der apporteres en udkastet fugl af samme art som den, hunden har haft stand for, umiddelbart efter situationen.
e) Hvis dommeren er i tvivl om, hvorvidt fuglen er ramt, skal hunden søge apport i fuglens flugtretning i et efter dommerens skøn passende tidsrum. Findes fuglen ikke af hunden, har det i disse tilfælde IKKE nogen indvirkning på præmiegraden. Findes fuglen efterfølgende i det område, hvor hunden har søgt, udgår hunden og tildeles ingen præmie.

Kapitel 10. Bedømmelsesgrundlag

Dommeren skal være opmærksom på og vurdere: Letførlighed, jagtforstandigt søg i god kontakt med føreren, hundens evne til at finde og tage stand for vildt, fast stand, villig og sikker avancering med rejsning af fugl til jagtbar skydning. Hunden skal være under jagtmæssig kontrol i hele prøveperioden og vise ro i opflugt og skud.

Rapportering er et plus. En meldt rapport fra fører skal altid afsluttes med en stand,
som resulterer i en jagtbar situation, for at den kan tillægges vægt.

Del indlægget

Seneste indlæg

Vindere gennem tiden

Her finder du lister for vindere af DM og andre mesterskaber gennem tiden: Danmarksmesterskaber (engelske)Danmarksmesterskaber (kontinentale)MesterskabsprøverFUME 2005-2017

Læs indlægget

Ændringer i FMR

Vær opmærksom på at der er foretaget ændringer til FMR med virkning pr. 6. maj 2024. De væsentligste ændringer i FMR findes under kapittel 7

Læs indlægget

Valg til udvalg

Nedenstående oversigt viser, hvem der er i de forskellige udvalg, hvem der er på valg, og hvor der er ubesatte poster. Valgproceduren er følgende:Specialklubberne indstiller

Læs indlægget