SJD logo

Opdatering af FMR

Ny version af FMR pr. 1. april 2023 og ny efterskudsprøve!

SJD har med virkning fra 1. april 2023 erstattet den tidligere JUA prøve med SJDs udvidede apporteringsprøve (SUA). Samtidig er det besluttet, at det kun er SJD’s egne efterskudsprøver jfr. FMR §12 stk. 4 der er adgangsgivende.

For hunde der allerede har bestået de adgangsgivende efterskudsprøver er der ingen ændring, men for hunde der mangler at bestå en af disse prøver, skal dette således være en SJD prøve. Alle betingelser fremgår af FMR, hvor SUA-prøven er indføjet.

Af yderligere ændringer i FMR ift. tidligere kan nævnes:

  • Kap. 2 § 3 stk. 3, hvor det nu er bestemt at klager skal indgives til prøvelederen på dagen
  • Kap. 3 § 8 stk. 1 vedr. adgangsbetingelser
  • Kap. 5 § 12 stk. stk. 4 og 5 vedr. adgangsgivende efterskudsprøver
  • Kap. 7 § 14 pkt. c vedr. udtagelse af dommere
  • Kap. 12 § 32 vedr. adgangsbetingelser
  • Kap. III – Klagesager, pkt. 3. afsnit vedr. procedure for klagesager

Del indlægget

Seneste indlæg

Ændringer i FMR

Vær opmærksom på at der er foretaget ændringer til FMR med virkning pr. 6. maj 2024. De væsentligste ændringer i FMR findes under kapittel 7

Læs indlægget

Valg til udvalg

Nedenstående oversigt viser, hvem der er i de forskellige udvalg, hvem der er på valg, og hvor der er ubesatte poster. Valgproceduren er følgende:Specialklubberne indstiller

Læs indlægget