SJD logo

Mesterskabsprøve 2023, katalog

Katalog til Mesterskabsprøven 3. marts 2023 på Gunderslevholm for de kontinetale hunde og i Gørding for de engelske hunde er nu lagt ud på Hundeweb, og vil løbende blive opdateret ved ændringer. Husk at udskrive katalog.

Opdatering af FMR

Ny version af FMR pr. 1. april 2023 og ny efterskudsprøve! SJD har med virkning fra 1. april 2023 erstattet den tidligere JUA prøve med SJDs udvidede apporteringsprøve (SUA). Samtidig er det besluttet, at det kun er SJD’s egne efterskudsprøver jfr. FMR §12 stk. 4 der er adgangsgivende. For hunde der allerede har bestået de adgangsgivende efterskudsprøver er […]