SJD logo

Er apporteringsprøver i DJ-regi adgangsgivende til prøver i SJD?

Da der det sidste stykke tid har været en del henvendelser vedr. ovennævnte kan følgende herved præciseres:Deltager man på apporteringsprøven (den lille) – eller den udvidede apporteringsprøve i regi af DJ, vil resultatet være adgangsgivende til prøver i SJD, forudsat prøven p.t. er dømt af en SJD/FCI aut. dommer.

Ændringer i FMR

Vær opmærksom på at der er foretaget ændringer til FMR med virkning pr. 6. maj 2024. De væsentligste ændringer i FMR findes under kapittel 7 og 8 samt SJD’s sanktioner og procedurer i disciplinærsager side 50-53. Seneste udgave af FMR

Valg til udvalg

Nedenstående oversigt viser, hvem der er i de forskellige udvalg, hvem der er på valg, og hvor der er ubesatte poster. Valgproceduren er følgende:Specialklubberne indstiller kandidater til bestyrelsen senest 1. oktober, der herefter vælger den/de bedst egnede blandt de modtagne forslag. Dette godkendes efterfølgende på mødet i november i repræsentantskabet med virkning fra førstkommende 1. […]

Afgørelse i sag om påstået udsætning

Afgørelse i indberetning vedr. påstået udsætning af fugl på markprøve i SJD den 17. marts 2024 SJDs bestyrelse har modtaget, og behandlet ovennævnte indberetning, og videresendt den til afgørelse i SJDs Disciplinærnævn, der har truffet følgende afgørelse:De omfattede personer tildeles sanktionen Advarsel for ikke ville medvirke til belysning af sagens omstændigheder, herunder ved at nægte […]

Gruppemøder i Engelske gruppe

Her finder du referater fra gruppemøder i engelske gruppe 6. maj 202411. november 202311. maj 20238. november 202210. maj 20223. november 202130. juni 2021

Nyt om fremtidens prøver for de kontinentale

Den kontinentale gruppe har arbejdet med at se på prøverne i fremtiden siden første møde i 2021.Formålet har været, at den stående kontinentale jagthund skal være jægerens foretrukne jagthund. Iden forbindelse fandt specialklubberne det nødvendigt at revurdere vores nuværende prøvesystem.Der var enighed om, at det var medlemmerne, som skulle høres, hvorfor der i efteråret 2022 […]

Udstilling i Vissenbjerg 9. juni 2024

Udstillingen begynder kl. 9.30, men allerede fra kl. 8.30 er der mulighed for at deltage i gratis ringtræning, hvis du skal have de sidste fif inden udstillingen.Du møder blot op på pladsen kl. 8.30 og spørger efter ringtræning. BEST IN SHOW:Dette sker ca. kl. 13:30 i store ring, hvor den bedste fra hver race dyster […]