SJD logo

Afgørelse i sag om påstået udsætning

Afgørelse i indberetning vedr. påstået udsætning af fugl på markprøve i SJD den 17. marts 2024

SJDs bestyrelse har modtaget, og behandlet ovennævnte indberetning, og videresendt den til afgørelse i SJDs Disciplinærnævn, der har truffet følgende afgørelse:
De omfattede personer tildeles sanktionen Advarsel for ikke ville medvirke til belysning af sagens omstændigheder, herunder ved at nægte at deltage i et møde med SJDs bestyrelse i en sag af en så alvorlig karakter som denne. Advarslen har en varighed i 2 år fra hændelsesdatoen den 17. marts 2024.

Endvidere har bestyrelsen i SJD besluttet, at de omfattede personer ikke kan varetage tillidsposter i SJD i samme periode, hvilket omfatter fratagelse af retten til at arrangere og afvikle prøver i regi af SJD.

Del indlægget

Seneste indlæg

Ændringer i FMR

Vær opmærksom på at der er foretaget ændringer til FMR med virkning pr. 6. maj 2024. De væsentligste ændringer i FMR findes under kapittel 7

Læs indlægget

Valg til udvalg

Nedenstående oversigt viser, hvem der er i de forskellige udvalg, hvem der er på valg, og hvor der er ubesatte poster. Valgproceduren er følgende:Specialklubberne indstiller

Læs indlægget