SJD logo

Fuldbrugsprøveudvalget

Fuldbrugsprøveudvalget (FUV) er ansvarlig for at planlægge landsdækkende fuldbrugsprøver.

Udvalgets opgaver

Udvalgets opgaver består blandt andet i at:

  • Planlægger og sørger, i samarbejde med MUV, for afvikling af det fornødne antal
    fuldbrugsprøver, som geografisk dækker landet i videst muligt omfang.
  • Udarbejde de fornødne vejledninger for dommere og prøveledere. 
  • Udpege prøveledere til fuldbrugsprøverne

Læs mere under Kommisorium for Fuldbrugsprøveudvalget…

Fuldbrugsprøveudvalget

Jan Leleu Feigh (Formand)

Hjemmeside og facebook

Uffe Søndergaard

Økonomi

Rene Jørgensen

Sekretær

Ove Nissen Nielsen

Dommeransvarlig

Information om Fuldbrugsprøve

Fuldbrugsprøveregler

Fuldbrugsprøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående jagthund, der på baggrund af to dages afprøvning inden for hovedområderne

Læs mere »

Nyheder fra FUV