SJD logo

Privatilivspolitik

Læs vores privatlivspolitik her.

SJD indsamler og behandler nødvendige personoplysninger for at kunne samarbejde med de tilknyttede specialklubber, deres medlemmer og vores samarbejdspartnere. SJD’s bestyrelse er dataansvarlig, mens SJD’s sekretær og kasserer er data behandlere efter instruks fra bestyrelsen. Vi bestræber os på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af de opgaver, vi er ansvarlige for. Vi indsamler, behandler og opbevarer kun almindelige personoplysninger såsom navne, adresser, telefonnumre, mailadresser og tilsvarende kontaktoplysninger om relevante kontaktpersoner. Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendig i forhold til administration af vores forening og til udførelse af de opgaver, vi er pålagt.

De personoplysninger, vi registrerer og behandler, indsamler vi primært fra de registrerede personer selv. I forbindelse med udsendelse af vores medlemsblad ”Jagthunden” – seks gange årligt – modtager vi ved hver udsendelse en ajourført medlemsliste fra de tilknyttede specialklubber, og den gamle liste slettes.

De personoplysninger, vi indsamler og behandler, sletter vi, når vores behandlingsformål er opfyldt, eller når personen ophører med den funktion, der er knyttet til SJD, og vi dermed ikke længere har behov for oplysningerne.

Vi behandler kun relevante og tilstrækkelige personoplysninger og laver nødvendig ajourføring for at sikre korrekte personoplysninger over tid. Vi sletter alle personoplysninger, når formålet ikke længere er tilstede.

Vi har et gyldigt behandlingsgrundlag (samtykke).

De personer, vi behandler personoplysninger om, har efter persondatalovgivningen en række rettigheder, som vi respekterer. Rettighederne omfatter:

  • retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, vi behandler
  • retten til at få begrænset vores behandling af personoplysninger om den registrerede
  • retten til at gøre indsigelse mod behandling
  • retten til i visse tilfælde at få udleveret oplysninger om sig selv (dataportabilitet)
  • retten til at trække et samtykke tilbage

Hvis man som registreret vil udnytte disse rettigheder, kan man kontakte os. Vores kontaktoplysninger findes nedenfor.

Klage
Hvis man er uenig eller utilfreds med den måde, vi behandler personoplysningerne på, kan man klage til os. Vores kontaktoplysninger findes nedenfor.

Man har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis man er utilfreds med den måde, vi behandler personoplysningerne på. Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk.

Vores kontaktoplysninger

Formand for SJD
René Ahm Hansen
formand@sjid.dk