SJD logo

Avlsprøveudvalget til møde med JGHV

Møde med JGHV/Friedhelm Röttgen(FR) og SJD’s Avlsprøveudvalg/Carsten Lundhøj (CL) og Uffe Beck Andersen (UBA) 

Fredag den 19.05.2023 09.00-13.00 ved Hamborg

Kort præsentation af deltagerne og organisationerne, samt årsag/formål med mødet.

JGHV

 • FR udleverede en del materiale omkring JGHV’s aktiviteter omkring avl 
 • FR fortalte at JGHV ikke har fælles IT-systemer til registrering af resultater og avl – det er op til raceklubberne pga. racespecifikke ønsker til registrering – lige nu er Weimaraner, Grosser Münsterländer, Langhår og JGHV i gang med specifikationen af et nyt system (omkostninger ca. 100.000 euro) JGHV bruger det samme IT-system til deres fælles registrering (Zuchtbuch) (Den er kun tilgængelig for offentligheden i den papirform vi fik en udgave af).
 • JGHV udfærdiger årligt en ‘Zuchtbuch’ for alle racer med resultater fra årets prøver.
 • JGHV udgiver eget blad (Der Jagdgebrauchshund), der primært er til brug for dommere og raceklubberne

SJD

 • CL/UBA fortalte kort om SJD’s opgaver og medlemmer, samt vores fælles IT-system under DKK.
 • Der er fælles prøveregler for markprøver, apporteringsprøver, fuldbrugsprøver på tværs af racerne.
 • SJD udgiver et fælles medlemsblad (Jagthunden) der udgives 6 gange pr år, der indeholder både orientering fra SJD og fra raceklubberne og udsendes til alle medlemmer.
 • SJD ønsker indført fælles avlsprøver, der gælder for de kontinentale raceklubber (7 racer er med) – målsætningen er at etablere muligheden for fælles avlsprogrammer for hver race i Europa i samarbejde med moderklubben.

Overblik over prøveregler, retningslinjer, dommeruddannelser, tilmeldingsprocedurer osv. 

JGHV

 • Alt er meget reguleret og styret af JGHV – men det er race-klubberne der forvalter prøver og regler i praksis.
 • Prøveregler er fælles, dommeruddannelser sker under JGHV, blanketter og formularer defineres af JGHV, resultater registreres i JGHV (og i raceklubberne)

SJD

 • Er meget lig JGHV på en del punkter – prøveregler og dommeruddannelse ligger indenfor SJD’s rammer.
 • Prøver afholdes både i SJD og raceklubberne.
 • Tilmeldinger og registrering af resultater foretages i fælles IT-system, der ejes af DKK, men også i nogle af raceklubberne.

Hvordan kan SJD afholde avlsprøver, der sikrer en ensartethed på tværs af grænser med mulighed for anerkendelse hos JGHV og de tyske raceklubber?

JGHV

 • JGHV vil meget gerne understøtte danske prøver, der ligger tæt op af de tyske prøver – men disse skal hedde noget specifikt (f.eks. Danske VJP-prøveregler o. lign.) og skal være tilpasset danske forhold, regler og lovgivning.
 •  JGHV vil også meget gerne understøtte, at de danske prøveregler anerkendes af de tyske raceklubber, men kan kun gå ind og ‘blå-stemple’  prøvereglerne og anbefale de tyske raceklubber at godkende og acceptere disse på lige fod med de tyske prøveregler.

SJD

 •  SJD har allerede et sæt prøveregler, der er en næsten 100% oversættelse af VZPO – det arbejdes der videre med
 • SJD ønsker at prøvereglerne vurderes af dansk-sprogede tyske Verbandsrichter, for at sikre anerkendelsen hos de tyske raceklubber.
 • SJD mener at det er altafgørende, at de tyske raceklubber anerkender prøveregler og resultater fra avlsprøver i Danmark, således at hunde kan indgå i avlsregistre på tværs af landegrænser.
 • SJD skal tage kontakt til raceklubberne og afklare hvilke krav, der stilles derfra.

Hvordan kan SJD udforme og understøtte dommeruddannelser hos danske dommere, der sikrer at anerkendelse af prøveresultater hos JGHV og tyske raceklubber?

JGHV

 • JGHV har deres egen dommeruddannelse, der starter med et fælles seminar og gennemgang af JGHV’s organisation og regler – SJD fik eksemplar af materialet både på skrift og usb-stik.
 • JGHV vil overveje hvorvidt dansk-uddannede dommere kan indgå i tyske dommergrupper på tyske prøver

SJD

 • SJD forventer at kravene til danske dommere vil være : FCI-dommer (mark/schweiss) i forvejen, har selv ført hund på VJP eller HZP + uddannelse som elev på både VJP og HZP samt afsluttende eksamen j.f. JGHV’s regler (tilpasset danske prøveregler).
 • SJD vil løbende evaluere niveauet for dommerne (vi bliver nødt til at sikre dommerne deltager på et seminar hver 4. år i lighed med hvordan det er i JGHV).

Overgangsordninger og hjælp fra JGHV/de tyske raceklubber

JGHV

 • JGHV vil fortsat opfordre til at tyske Verbandsrichter dømmer i Danmark, indtil der er tilstrækkelig uddannede dommere her.

Planlagte opgaver der understøtter målsætningen om etablering af danske avlsprøver og dommeruddannelser

 • SJD leverer en lille artikel til bladet Der Jagdgebrauchshund.
 • SJD skal have tilpasset organisationen omkring prøveregler, således at prøveregler for de tyske avlsprøver hører ind under udvalget (og ikke generelt SJD).
 • SJD skal forelægge målsætninger, forslag, planer og opgaver for JGHV’s præsidium efterår 2023 – gerne personligt.
 • SJD skal afklare hvordan Derby/Solms kommer med ind i forløbet (er ikke JGHV prøveregler, men Deutsch Kurzhaar).

Grov tidsplan for forløbet

 • SJD leverer kort artikel til Der Jagdgebrauchshund ca 07/2023.
 • SJD leverer oplæg til JGHV’s præsidium ca 09/2023 – samt planlægger personlig præsentation 10/2023.

Eventuelt

 • SJD bad JGHV om at overveje, hvordan de kan støtte anerkendelse og godkendelse af danske HD/OCD/ED-bedømmelser hos de tyske raceklubber. Det er den enkelte raceklub der bestemmer dette.

Del indlægget

Seneste indlæg

Vindere gennem tiden

Her finder du lister for vindere af DM og andre mesterskaber gennem tiden: Danmarksmesterskaber (engelske)Danmarksmesterskaber (kontinentale)MesterskabsprøverFUME 2005-2017

Læs indlægget

Ændringer i FMR

Vær opmærksom på at der er foretaget ændringer til FMR med virkning pr. 6. maj 2024. De væsentligste ændringer i FMR findes under kapittel 7

Læs indlægget

Valg til udvalg

Nedenstående oversigt viser, hvem der er i de forskellige udvalg, hvem der er på valg, og hvor der er ubesatte poster. Valgproceduren er følgende:Specialklubberne indstiller

Læs indlægget