SJD logo

Markprøve fot
Kontinentale racer

Hvad vil det sige at gå på markprøve med en kontinental stående hund?

Markprøve for stående jagthunde af kontinental race, hhv. ruhåret hønsehund, korthåret hønsehund, tysk langhår, gammel dansk hønsehund, kleiner og grosser münsterländer, weimaraner, vizsla, drentsche patrijshond, pudelpointer, griffon korthals og tjekkisk ruhåret hønsehund. 

Adgangskrav til prøven

I prøven kan stambogsførte stående jagthunde deltage, se også FMR § 8 stk. 1. Nogle klasser har individuelle adgangskrav.

Det er en kvalitetsprøve for stående jagthunde. Der kan stilles i følgende klasser:

Unghundeklasse: For stående jagthunde i alderen 10-24 mdr.

Åbenklasse: For stående jagthunde, der er over 10 mdr.

Brugsklasse: For de hunde der har bestået Slæb- og Apporteringsprøven (VSA)/SJD’s Udvidede Apporteringsprøve (SUA).

Vinderklasse: For de hunde, som har opnået to 1. præmier i åben- og/eller brugsklasse, og/eller fuldbrugsprøve eller en kombination heraf, og som har bestået VSA/SUA.

En hund, der to gange med to års eller større mellemrum har bestået en VSA, har for resten af hundens liv adgang til brugs- og vinderklasse, hvis den i øvrigt opfylder adgangskravene hertil.

Beståelse af SUA, kan erstatte én af de ovennævnte VSA som adgangsgivende til brugs- og vinderklasse.

Fuldbrugsprøve: For de hunde, der mindst har opnået 2. præmie i åben- eller brugsklasse, opnået 1. præmie på schweissprøve og har bestået mindst én af følgende prøver: SUA eller VSA.

Prøven indeholder følgende

Hundene afprøves parvis. Dommeren lægger særlig vægt på hundens jagtlyst, søg, fart og stil, dens evne til at finde og tage stand for vildt, dens rejsning af fugl, opførsel over for lettende fugle, over for hårvildt og ved skud, sekundering, lydighed, udholdenhed og dressur i almindelighed.

Kun stand for agerhøne, fasan og skovsneppe kan indgå i præmieringen.

I brugs- og vinderklasse bliver apportering af nedskudt fugl om efteråret også vurderet.

Der kan gives 1., 2. og 3. præmie.

Se yderligere i FMR (Fælles Markprøve Regler) kapitel 1-10.