SJD logo

Markprøve
For Engelske racer

Hvad vil det sige at gå på markprøve med en engelsk stående hund?

Markprøve for stående jagthunde af engelsk race, hhv. gordon setter, irsk setter, engelsk setter, pointer og breton.

Adgangskrav til prøven

I prøven kan stambogsførte stående jagthunde deltage, se også FMR § 8 stk. 1. Nogle klasser har individuelle adgangskrav.

Det er en kvalitetsprøve for stående jagthunde. Der kan stilles i følgende klasser:

Unghundeklasse: For stående jagthunde i alderen 10-24 mdr.

Åbenklasse: For stående jagthunde, der er over 10 mdr.

Brugsklasse:  For de hunde der har bestået SJD’s Apporteringsprøve/SJD’s Udvidede Apporteringsprøve (SUA).

Vinderklasse: For de hunde, der har opnået mindst én 1. præmie i åben- eller brugsklasse. For deltagelse i efterårsvinderklasse kræves tillige beståelse af SJD’s Apporteringsprøve eller SUA.

Fuldbrugsprøve: Er for de hunde, der mindst har opnået 2. præmie i åben- eller brugsklasse, opnået 1. præmie på schweissprøve og har bestået én af følgende prøver: SJD’s Apporteringsprøve, SUA eller Slæb- og apporteringsprøven (VSA).

Markprøven indeholder følgende

Hundene afprøves parvis. Dommeren lægger særlig vægt på hundens jagtlyst, søg, fart og stil, dens evne til at finde og tage stand for vildt, dens rejsning af fugl, opførsel over for lettende fugle, over for hårvildt og ved skud, sekundering, lydighed, udholdenhed og dressur i almindelighed.

Kun stand for agerhøne, fasan og skovsneppe kan indgå i præmieringen.

I brugs- og vinderklasse bliver apportering af nedskudt fugl om efteråret også vurderet.

Der kan gives 1., 2. og 3. præmie.

Se yderligere i FMR (Fælles Markprøve Regler) kapitel 1-10.