SJD logo

Per Kaa Kristophersen døde den 26. oktober efter et længere sygdomsforløb og blev bisat fra Johannes Kirken i Vorup torsdag den 3. nov. Per var uddannet officer i Hæren og blev i 2015 pensioneret som major i Ingeniørtropperne.

Pensioneringen gav Per overskud til at beskæftige sig organisatorisk med noget af det, han brændte for nemlig jagthunde og Korthåret hønsehund i særdeleshed. Per blev i 2015 indvalgt i bestyrelsen for Korthårklubben, og allerede året efter blev han formand for klubben. Dermed indtrådte han i FJDs bestyrelse, hvor han straks blev gjort til medlem af forretningsudvalget. I 2017 blev Per valgt til næstformand i FJD, og dermed indtrådte han også i bestyrelsen for DJU, hvor han sad, til DJU blev nedlagt og erstattet af SJD. Nedlæggelsen af DJU og oprettelsen af SJD krævede en enorm indsats, og denne indsats blev først og fremmest ydet af Per i samarbejde med daværende formand for FJD, Chr. Johansen. Per udmærkede sig ved altid at være forberedt til fingerspidserne, man kunne være uenig med Per, men man kunne aldrig fange ham i manglende viden om emnet. Pers militære baggrund fornægtede sig ikke, han havde et kropssprog, som tydeligt viste Pers mening om de synspunkter, der af andre blev fremført i en forhandling, og på den måde kunne Per godt virke intimiderende, men det var blot udtryk for hans store engagement og ikke noget personligt.  Som en logisk konsekvens af Pers store arbejdsindsats i forbindelse med dannelsen af SJD, blev han valgt som den første formand for SJDs repræsentantskab og indtrådte som sådan også som næstformand i SJDs bestyrelse. Per trak sig som formand for repræsentantskabet i juni 2020 og gav depechen videre, og selv om det efterlod os med et tomrum, var der stor forståelse for hans beslutning. Per havde i sin tid som formand for repræsentantskabet om nogen oplevet talemåden ”utak er verdens løn” omsat til virkelighed, og da der er grænser for, hvor længe man kan leve af den form for løn, var Pers beslutning en logisk konsekvens og samtidigt bevis for hans personlige integritet. Per havde også som formand for Korthårklubben nogle kedelige oplevelser, som endda endte med en retssag, hvor Per blev anklaget for injurier. Heldigvis blev Per pure frikendt, men sagen tog hårdt på ham.

Pers store engagement i og viden om jagthundearbejdet vil blive savnet. Per efterlader sig sin kone Lone, for hvem savnet er endnu større.

Per blev i 2009 ridder af Dannebrogsordenen.

Æret være Per Kaa Kristophersens minde.

På vegne af SJDs bestyrelse

Flemming Thune-Stephensen
Formand for SJD

Del indlægget

Seneste indlæg