SJD logo

Forslag til ny struktur for VK prøver i SJD for engelske og kontinentale racer

Som det tidligere er fremgået af opslag på portalen, igangsatte bestyrelsen i SJD en revurdering af struktur og økonomi for efterårs VK.

På bestyrelsesmødet i SJD i oktober, blev det besluttet at Allan Nielsen og Poul Valdemar Nielsen skulle udarbejde et forslag til ny struktur og økonomi ifm. afvikling af efterårsvinderklasserne, som kunne fremlægges på repræsentantskabsmødet den 7. november 2023.

På repræsentantskabsmødet blev det besluttet at udsende det fremlagte forslag til høring i specialklubberne eksempelvis ifm. afvikling af deres kommende generalforsamlinger eller vintermøder. Forslaget er nu tilgængeligt her på portalen, så alle vore medlemmer vil have mulighed for sætte sig ind i dette inden vintermøder og/eller generalforsamlinger i jeres specialklubber.

Er der spørgsmål til materialet bedes man henvende sig til Poul Valdemar Nielsen på mobil 50501445 eller mail: pvn@pvns.dk

Bilag A: Forslag til afvikling af vinderklasse i efteråret

Bilag B: Motivering for forslag til ændring ag vinderklasse i efteråret

Del indlægget

Seneste indlæg

Ændringer i FMR

Vær opmærksom på at der er foretaget ændringer til FMR med virkning pr. 6. maj 2024. De væsentligste ændringer i FMR findes under kapittel 7

Læs indlægget

Valg til udvalg

Nedenstående oversigt viser, hvem der er i de forskellige udvalg, hvem der er på valg, og hvor der er ubesatte poster. Valgproceduren er følgende:Specialklubberne indstiller

Læs indlægget