SJD logo

Dansk Jagthunde derby

Den årlig derbyprøve, Dansk Jagthunde Derby, finder sted om foråret er for unge stående engelske jagthunderacer. Sigtet med Dansk Jagthunde Derby er, at fremme den stående engelske jagthunds egenskaber med særlig vægt på den unge hunds energi samt søgets format og effektivitet til brug for den videre avl.

Prøven er åben for hunde, der i det kalenderår, hvor prøven afholdes, højst er fyldt to år. Ønskes en hund tilmeldt prøven i det år, hvor den fylder et år, skal bindende tilmelding være Derby­udvalget i hænde senest den 1. februar samme år, for at hunden kan deltage i prøven i marts samme år. En hund kan kun deltage én gang på Dansk Jagthund Derby.

Markprøve, irsk setter og engelsk setter