SJD logo

Dagsorden, repræsentantskabsmøde 07/11/23

Dagsorden til Repræsentantskabsmødet den 7. november 2023 kl. 17:00 i
Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby 

 1. Godkendelse af dagsorden 
 2. Underskrift af referat fra repræsentantskabsmødet den 11. maj og virtuel ekstraordinært møde den 3. september 2023 
 3. Opfølgning på referat 
 4. Orientering fra formanden 
 5. Fremlæggelse af grupperapporter
 6. Fremlæggelse, gennemgang og godkendelse af udkast til budget for 2024
  • a. Jagthunden 
  • b. SJD 
 7. Gennemgang af katalog fra Økonomi Udvalget 
 8. Tillæg til ”Retningslinjer for afvikling af prøver i SJD” 
 9. Godkendelse af ændringer til FMR
  • a. Ændring af apporteringsprøver til regler før 1. april 2023 
  • b. Ændring af regel vedr. VSA prøver 
  • c. Redaktionelle tilretninger m.v. 
 10. Status ny afregningsform for Vinderklasser efterår 2023 
 11. Evaluering af DM 2023 
 12. Markprøvekalenderen efterår – input fra JT 
 13. Fremtidig uddannelse af udstillingsdommere for gruppe 7 
 14. Oplæg til en ny fremtid for prøver på bekkasin og snepper – PVN 
 15. Andre punkter af fælles interesse Skrivelse fra MUV – Anders Varming 
 16. Eventuelt 
 17. Næste møde 

Allan Nissen 
Formand Rep. 

Del indlægget

Seneste indlæg