SJD logo

Apporteringsprøver pr. 1. april 2023

Vigtig information vedr. apporteringsprøver!

Da det ikke har været muligt at videreføre samarbejdet med DJ om apporteringsprøverne, har SJD besluttet at videreføre disse prøver i eget regi.

SJD beklager, at det ikke er lykkedes organisationerne at etablere et samarbejde på dette område, men håber det vil lykkes engang i fremtiden.

Til dette formål har SJD således oprettet SJD’s udvidede apporteringsprøve (SUA) til afløsning af den tidligere JUA prøve. Den almindelige apporteringsprøve fortsætter uændret.

Se FMR gældende fra 1. april 2023 på SJDs hjemmeside

Dette betyder:

  • Fremover (fra 1. april 2023) er det kun SJD’s apporteringsprøver der er adgangsgivende til SJD’s skydeprøver. For hunde der har bestået prøverne før 1. april 2023, er der ingen ændringer.
  • Prøverne skal som hidtil dømmes af SJD aut. dommere, og prøverne skal slås op på Hundeweb
  • De der afvikler prøverne, står selv for økonomien – ganske som ved den almindelige apporteringsprøve, hvilket vil sige at de modtager en opkrævning fra DKK vedr. gebyr til DKK på kr. 25 pr. hund og startafgift til SJD på kr. 35 pr. hund.
  • Deltagergebyr:
    1: 225 for den almindelige apporteringsprøve
    2: 300 for den udvidede apporteringsprøve jfr. gældende gebyrer & takster i SJD
  • Er man en del af en specialklub under SJD oprettes prøverne via disse i Hundeweb
  • Er man en jagtforening, jagthundeklub el. uden speciel tilknytning til en specialklub under SJD, kontakter man SJDs prøvesekretær, som så opretter prøven i Hundeweb.

Vi vil opfordre alle specialklubber til at lægge nærværende op på deres hjemmeside så hurtigt som muligt, så vi får kommunikeret denne nye ordning for apporteringsprøverne i SJD ud til medlemmerne nu!

Er der spørgsmål, så ring til din specialklub eller SJD’s prøvesekretær Ingelise Rasmussen på 4093 2898.

27. April 2023

Flemming Thune-Stephensen
Formand for SJD

Del indlægget

Seneste indlæg