SJD logo

Oversigtsplan for afvikling af hovedprøver i engelsk gruppe i SJD

Da det gennem en årrække har været problemer med at få koordineret datoerne for de enkelte klubbers afvikling af hovedprøver, vedtog den engelske gruppe på deres gruppemøde den 8. maj 2022 følgende ordning:Man foreslog at indførte et system, baseret på at hver klub fik tildelt et nr., og rotering pr. år som foregik herefter. Følgende […]

Dommerliste opdateret for 2024

Hermed ny, revideret dommerliste pr. 1. januar 2024, hvor Jørgen Gordon Andersen og Kim Staal har valgt at stoppe efter mange års veludført arbejde af hvervet som SJD dommere. SJD takker for indsatsen gennem årene og ønsker Knæk & Bræk med hundearbejdet og jagten fremover. Gå til dommerlisten