SJD KOMMISSORIER
Opdateret 15. 2. 2021

Dommerudvalg  DUV        >>>

Markprøveudvalget     
MUV  >>>


Fuldbrugsprøveudvalget  FUV  >>>

Slæb- og apporteringsprøveudvalget  SUV  >>>

Udvalget for Markvildt og Natur UMN  >>>