SJD KOMMISSORIER
Opdateret 15. 2. 2021

Dommerudvalg DUV  >>>

Markprøveudvalget  MUV  >>>

Fuldbrugsprøveudvalget  FUV  >>>

Slæb- og apporteringsprøveudvalget  SUV  >>>

Udvalget for Markvildt og Natur UMN  >>>