GÆLDENDE GEBYRER FOR PRØVER I SJD REGI
gældende fra 1. februar 2018


Markprøve: Ungdoms-, åben og forårsvinderklasse: 350 kr.
Markprøve: Brugsklasse: 550 kr.
Markprøve: Efterårsvinderklasse: 600 kr.
DJUs apporteringsprøve: 225 kr.
Slæb- og apporteringsprøve: 275 kr.
Ræveslæbsprøve: 200 kr.
Fuldbrugsprøve: 1.200 kr.

Gebyr til DJU: 35 kr. Indbetales pr. startende hund af den arrangerende organisation, klub eller forening. Beløbet opkræves via Hundeweb.
Kørselsgodtgørelse til dommere: 2,00 kr. + 0,50 kr. = 2,50 kr. pr. km + 250 kr. + evt. færgebillet eller broafgift.
Kørselsgodtgørelse til dommeraspiranter: 2,00 kr. pr. km + evt. færgebillet eller broafgift
Klagegebyr jf. FMR § 3 stk. 3: 500 kr.

Dommerbøger kan købes via SJD´s Dommerudvalg for 25 kr. pr. stk. + forsendelsesomkostninger.
Administrationsgebyr fratrækkes efter tilmeldingsfristens udløb det indbetalte tilmeldingsgebyr ved tilbagebetaling iht. Regler for tilbagebetaling af tilmeldelsesgebyr.

GÆLDENDE GEBYRER FOR PRØVER UDEN FOR SJD REGI
Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøve: 300 kr.
Schweissprøver:
400 meter & 600 meter / 3 timers prøver: 450 kr.
400 meter & 600 meter / 20 timers prøver: 500 kr.
1000 meter / 20 timers prøver: 850 kr.
1000 meter / 40 timers prøver: 850 kr.
Tillæg for rapportering: 100 kr.
Gebyr til DKK: 53 kr. Indbetales pr. startende hund af den arrangerende organisation, klub eller forening. Heraf bruger DKK 35 kr. til schweissdommeruddannelse.


29.02.2016