PRAKTISK INFO  -  DM 2019

Hvis du  med blandt de 24 kvalificerede hunde, er du automatisk indbudt, så du skal ikke sende nogen tilmel-dingsblanket eller tilmelde dig på Hundeweb.
Du skal til gengæld indbetale startgebyret 600 kr. på SJD’s bankkonto Reg. nr. 5074 Kontonummer 0001537661 senest onsdag 9. oktober 2019 med tydelig angivelse af dit navn.

Med venlig hilsen

Prøve sekretær SJD
Ingerlise Rasmussen
Bolle Engvej 94
9330 Dronninglund

Mobil:  + 45 4093 2898

@: P-sekretaer@sjid.dk