VELKOMMEN

Velkommen til SJD´s nye hjemmeside... baseret på Google Chrome som browser !
Med ønsket om, at denne hjemmeside i vor nye organisation, vil blive til glæde for alle 12 klubber, er vi nu endelig i luften. 
Det har været et stort ønske for undertegnede, at bibringe siden en vis historik i relation til FJD og DJU - som jo nu er fortid - og det sker vi linket "Der var engang" øverst th.. Her findes stort set hele indholdet fra "de gamle" sider. Materialet præsenteres via PDF-filer, akkurat som de oprindeligt blev vist.
Samtidigt er der på forsiden link til den forholdvis nye hjemmeside "Prøver i DJU regi"! Her findes al den information om regler og prøver mm. som vi behøver.


Endvidere vil siden bringe "Ugens foto" øverst på siden og dette kan allerede nu betragtes som en fotokonkurrence.... så send gerne fotos til undertegnede. Afstemningen vil ved årets udgang blive annonceret her og på Facebook. Dette føre naturligt til, at det "hurtige" medie Facebook, som rigtigt mange af vore medlemmer flittigt benytter, indgår i SJD´s medie billede.
De respektive fotos vil her, sammen med SJD´s løbende meddelelser/nyheder, blive opslået på Fb parallelt med hjemmesiden.
Alle fotos vil på Facebook forekomme i en årstals markeret mappe under "Billeder". 
På Facebook henledes opmærksomheden også på SJD´s side om udstilling.

I takt med tiden vil flere og flere emner via links blive indsat på siden - lige nu måtte vi blot igang og forsøge at få siden til at leve...

Hermed ønskes alle brugere/medlemmer m. fl. velkommen.  Modtager gerne respons vedrørende siden omkring fejl og mangler mm. i bestræbelserne på at gøre det så godt som muligt! 
SJD´s logo som ses i toppen af alle sider, linker retur til forsiden !

Venlig hilsen 
Erik Petersen
Webmaster@sjid.dk.