Kære alle

Der er udbrudt en alvorlig hundesygdom i Norge af endnu ukendt årsag. Symptomerne er kraftig diarré ofte blodig samt opkastninger og hurtig forværring ofte endende med død.

Den norske kennelklub, NKK, har derfor aflyst planlagte arrangementer for hunde i Norge. Den svenske kennelklub har besluttet at forbyde norske hundes deltagelse i diverse hundearrangementer i Sverige. DKK har lukket for norske hundes deltagelse på DKK's hundearrangementer i DK.

SJD's bestyrelse anbefaler, at norske hunde udelukkes fra deltagelse på danske prøver indtil videre, desuden frarådes det at medbringe egne hunde til Norge. Indbetalte prøvegebyrer fra norske deltagere bør refunderes.

Mvh
Flemming Thune-Stephensen