Udkast til dagsorden for møde i repræsentantskabet den 3. november 2021 >>>