Udkast til Dagsorden på SJD´s Repræsentantskabsmøde den 30. juni 2021 i Ejby. >>>