Referat fra SJD Repræsentantskabsmøde 10 06 2020.
Se under REFERATER på forside eller direkte her >>>