Status på forvaltningsområderne

Rundt om i landet har SJD nogle forvaltningsområder.
Forvaltningsområderne er tænkt som inspirationsområder, hvor man kan henvende sig og få gode ideer til naturforbedringer på eget terræn eller ejendom.
Det er således muligt at besøge forvaltningsområderne og se og høre, hvad man har gjort, og hvordan man har gjort det.
SJD støtter områderne med frø til faunastriber og vejledning i forhold til naturforbedrende tiltag.
Efterfølgende oversigt er status på tilstanden og tiltagene i områderne i efteråret 2019.

SJDs Udvalg for markvildt og natur

FORVALTNINGSOMRÅDERNES TILSTAND 2019   >>>