Der er foretaget mindre rettelser i ”Retningslinjer for afholdelse af prøver i SJD regi”.
Rettelserne er en præcisering af hvem der påsætter dommere på de forskellige prøver. Rettelserne er foretaget i pkt. 1 de to første afsnit.

REGLER HER >>>

Med venlig hilsen

Per Kaa Kristophersen
Engtoften 21, Læsten
8920 Randers NV
MOB nr. 21496925

Formand for repræsentantskabet SJD

Formand.Rep@sjid.dk