Referat fra bestyrelsesmøde i SJD den 23. april 2019 i Sabro (menu punkt på forsiden)