Ræveslæbsprøven har fået nye regler. 
Tillæg til FMR kapitel 13 med ikrafttrædelse 1. Juli 2019.

>>>