Formandskabet i SJD har besluttet følgende:

Da fugle til efterårets skydeprøver skal bestilles nu, er det besluttet, at såfremt det viser sig, at prøverne ikke kan gennemføres må SJD påtage sig den afholdte omkostning.

Prøve sekretær for SJD
Ingerlise Rasmussen