Information fra SJDs formand !

SJD afholdt den 29. sept. ordinært bestyrelsesmøde, hvori Danmarks Jægerforbund også deltog ved formand Claus Lind Christensen. Efter Claus havde forladt mødet, påbegyndte den øvrige bestyrelse de indledende drøftelser vedr. den nye situation med DJs udmelding af SJD. Specialklubberne skal naturligvis involveres i disse drøftelser, og der kan derfor på nuværende tidspunkt ikke meldes noget konkret ud.

Flemming Thune-Stephensen

Formand SJD