Udvalg for markvildt og natur orienterer om om nyheder i UMN, ved formand Jens Toft.
Se herover i Hovedmenuen under SJD Markvildtindsats eller direkte her >>>