Mødereferat 22/02-2023 - SJD’s avlsprøveudvalg.
Referat kan ses direkte her eller under referater op forsiden  >>>