Da forsamlingsforbuddet nu bliver hævet til 50 personer ved udendørs arrangementer i foreningsregi, er det besluttet at gennemføre Mesterskabsprøven for både engelske og kontinentale hunde i sædvanligt omfang, hvilket vil sige 30 engelske og 30 kontinentale hunde, men det vil stadig være uden tilskuere.

Endnu ikke afviklede vinderklasseprøver kan udvides i det omfang, prøvelederne mener, det kan lade sig gøre, men af praktiske årsager vil det stadig være uden tilskuere.

Med venlig hilsen
Flemming Thune-Stephensen
formand for SJD