Til DKK’s kredse og samarbejdende specialklubber samt DKK’s aktivitetsudvalg og øvrige arrangører af DKK-anerkendte prøver og aktiviteter
(Kopi til DKK’s bestyrelse og medarbejdere)

Kære alle

DKK har modtaget flere henvendelser vedrørende manglende registrering af resultater, hvor det tilsyneladende er kutyme for arrangørerne, at hunde, der opnår ”ikke bestået” eller ”ikke mødt”, ikke bliver registreret i hundeweb, så det således kun er de hunde, der er fremmødt og bestået, der registreres.

Dette spørgsmål er blevet behandlet på et møde i DKK’s forretningsudvalg den 19. november 2020, og det er blevet besluttet, at alle resultater fremover skal registreres for alle tilmeldte hunde i alle discipliner - også ”ikke bestået” og ”ikke mødt”.

Vi beder venligst alle arrangører om at sikre, at dette overholdes.

Skulle I opleve tekniske problemer i forhold til dette, bedes I kontakte aktivitetens udvalgssekretær i DKK.

God fornøjelse med jeres prøver og aktiviteter!

Med venlig hilsen/Best regards

DANSK KENNEL KLUB

Jette Nielsen

Afdelingsleder/Head of department

Udstillingsafdelingen/Show department

Udvalgssekretær for DKK’s udstillingsudvalg og standardkomité

e-mail: jeni@dkk.dk

tlf./tel. +45 5618 8126

   DANSK KENNEL KLUB

Parkvej 1 · DK-2680 Solrød Strand

tlf. +45 5618 8100

post@dkk.dk · www.dkk.dk