Danmarks Jægerforbund har med støtte fra Friluftsrådet produceret syv små film om, hvordan man griber det an, når man vil forbedre biotopen for såvel jagtbare som ikke jagtbare arter.
Filmene kommer hele vejen rundt, både hvordan man udfører aktiviteterne i praksis, og hvilke regler, der gælder, når man vil lave naturpleje/forbedringer i det åbne land. 
De syv små film er særdeles instruktive og er et rigtig godt redskab for såvel jægere som landmænd, der vil gøre en indsats for vildt og natur.
Det kan varmt anbefales at se filmene.

FØ.

Filmene kan ses på: https://www.jaegerforbundet.dk/vildt-og-natur/natur-og-vildtpleje/film-natur-og-vildtpleje/