Lidt orientering....


Links til de sider der omfatter SJD´s nye organisation, dommerudvalg og dommere samt prøver i SJD regi findes på forsiden.
Tidligere tiders links til udvalgenes kommissorier mm. findes på "TOP" linket "Der var engang"....  incl. diverse blanketter!
I takt med tiden, når de respektive udvalg og regler er opdateret til "nye" SJD dokumenter, vil siden her forsøge at finde de naturlige placeringer til disse. Dette vil sandsynligvis være en løbende proces i de kommende år... og info vil dukke op løbende her under nyheder...
Web.