Udvalget for markvildt og natur

Hvor er der altid agerhøns?

I forbindelse med Projekt marknaturpotentialet, som laves af Økologisk Landsforening, er Udvalget for markvildt og natur blevet en vigtig medspiller. Det gælder på såvel idéplanet som med hensyn til levering af vigtig viden.
Som led i indsamling af vigtig viden, vil vi prøve på at finde ud af, hvor der altid er parhøns, så spørgsmålet til alle vore medlemmer er:
Hvis du midt i april lige vil have den sidste situation med hunden, inden sæsonen lukker, og du kun har en halv time, hvor går du så hen?

Brug linket: https://agerhoens.rksk.dk/


Følg vejledningen på siden og find lokaliteten/lokaliteterne på kortet og marker det.
VIGTIGT!!! Brug PC. Det gør det lettere.

Vi håber, at rigtig mange vil byde ind og være med til at give os vigtig viden om, hvad det er for biotoptyper, agerhønsene søger som ynglebiotop.

 
Billeder: TV & TH
TV Hvor går du hen for at få forårets sidste situation? Foto: Flemming Østergaard.
TH Vi håber de indsamlede data, giver vigtig viden om, hvilke ynglebiotoper agerhønen foretrækker. Foto: Hugo Jensen.