Konditioner for afvikling af ”Halve-Kvalitetsprøver” 2021 – 2022.

I perioden 2021-2022 vil der være mulighed for at oprette en reduceret form for kvalitetsprøver ud fra følgende normer:

  • Prøverne omfatter unghunde- og åben klasse.
  • Der skal minimum være 5 deltagende unghunde eller 6 åbenklassehunde for at prøven kan afholdes – dog max. 8 hunde på et hold. Er der flere end 8 hunde afholdes – og afregnes - prøven som øvrige markprøver i SJD.
  • Prøverne skal afholdes som enten unghundeklasse eller åben klasse
  • Prøverne skal annonceres på Hundeweb min. 14 dage før prøvedato og med en tilmeldingsfrist på 4 dage før prøven.
  • Annoncering af prøverne på SJD´s hjemmeside, specialklubbernes hjemmeside og/eller via FB.
  • Det er ikke muligt at stille på disse prøver som dobbeltfører.
  • Prøven oprettes af SJD´s prøvesekretær og det er ligeledes prøvesekretæren, som foretager lodtrækningen i Hundeweb.
  • Dommere vælges af prøvelederen.
  • Forsøgsperiode på 2 år.

Forudsætninger for afregninger:

Terrænleje kr. 70 hund – alt inkl.

Fortæring maks. 125 pr. person – maks. 2 personer (Ofte vil man mødes i terrænet)

Maks afregning for 160 km kørsel til dommer

Ingen godtgørelse for katalog - som alle selv må printe/bruge fra Hundeweb

Ingen prøveleder godtgørelse - i de fleste tilfælde vil prøveleder/terrænleder være den samme.


SJD