Gunnar Jensen, Lyngvej 18, 8660 Skanderborg har efter Conni Jakobsens triste bortgang overtaget dennes hverv i Dansk Kennel Klubs bestyrelse.
Således også posten som bestyrelsesmedlem i SJDs bestyrelse.

Venlig Hilsen
Harris Jensen