Jeg vil gerne takke bestyrelse, repræsentantskab, udvalg, sekretær, prøvesekretær, kasserer,  redaktør, webmaster, prøveledere, terrænledere, alle specialklubmedlemmer,
alle samarbejdspartnere samt øvrige venner af stående jagthunde for den indsats, de hver især har ydet til gavn for de stående jagthunde.
2020 har været et højst usædvanligt år med aflysning af næsten alle forårsprøver, et DM, som for første gang blev afviklet geografisk adskilt for engelske og kontinentale hunde
og uden tilskuere, mange møder er blevet aflyst, men alle skal have stor ros for at have håndteret restriktionerne med stor konduite og godt humør.
2020 har således gjort os alle en erfaring rigere, men lad os krydse fingre for, at vi ikke finder anvendelse for denne erfaring i det nye og senere år.

Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt, aktivt, lykkebringende og forhåbentlig corona-frit nytår.

Med venlig hilsen

Flemming Thune-Stephensen
Formand for SJD