Kære venner af de stående jagthunde

I og jeres kære ønskes alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår, hvor vi forhåbentlig kan dyrke vores passion for de stående jagthunde
uden alt for mange corona-betingede begrænsninger. Jeg vil samtidig rette en tak til alle, der på den ene eller anden måde i årets løb har ydet en
indsats til gavn for de stående jagthunde.

Med venlig hilsen
Flemming Thune-Stephensen
Formand for SJD