Alle venner af de stående jagthunde ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår,
som forhåbentlig vil give mange gode oplevelser med hundene.

Dernæst vil jeg gerne takke alle, der på den ene eller anden måde i årets løb har ydet en indsats til gavn for de stående jagthunde,
det være sig som deltagere i det organisatoriske arbejde, som dommere, som prøveledere, som terrænledere, som hundeførere,
som praktiske medhjælpere eller blot som gode repræsentanter for de stående jagthunderacer.
Alles indsats er værdifuld og er med til at skabe opmærksomhed om og god reklame for de hunde og den jagtform, vi holder af.

Jeg håber, alle hver især vil fortsætte med at yde sit bidrag til gavn for de stående jagthunde.

Med venlig hilsen
Flemming Thune-Stephensen
Formand for SJD