Foreløbig dagsorden til Repræsentantskabsmøde i SJD 14. november   >>>