Tilrettet version af FMR -gældende fra 15.12. 2021. Fællesmarkprøveregler kan således ses på forsiden og under VÆRD AT VIDE samt direkte her >>>

Der er foretaget følgende ændringer:

Ny tilføjelse under Kapitel 2. Administrative bestemmelser §5:

Eksisterende afsnit markeres som ”stk. 1”

Som nyt ”stk. 2” tilføjes: Specialklubberne skal annoncere deres vinderklaser som ”lukkede” prøver, hvis de ønsker, at disse skal være forbeholdt specialklubbens race.

Ændring af Kapitel 6. Championater § 13,

Stk. a) – ny tekst indsættes:

Brugschampionat tildeles hunde, der opfylder følgende krav:

3 gange 1. vinder på anerkendt vinderklasse, Danmarksmesterskab eller Mesterskabsprøve. 2 af titlerne som 1. vinder skal være opnået på prøver, hvor der fældes fugl. Kun prøver med deltagelse af mindst 10 hunde er tællende. Den ene af prøverne kan være norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.

Stk. b) rettes til: Mindst very good opnået på anerkendt udstilling efter 24. mdr. alder

Stk. c) rettes til: Hos kontinentale racer kan ”bedste hund” på fuldbrugsprøve eller 1. vinder på fuldbrugsprøvemesterskabet erstatte en af de i stk. a) nævnt vinderplaceringer.

………………………………….

NB ! Det er samtidig bestemt, at nulevende hunde, der kan opnå et championat efter de tilrettede regler, kan indsende ansøgning herom til DKK.